Varsam arkitektur
Med stor förståelse för olika kulturer, ett brett kontaktnät, språkkunskaper och kunskaper om hälsingegårdar, allmogefärg och snickarglädje hjälper arkitekten Bashir Hajo människor som vill renovera gamla byggnader eller bygga nytt med historisk inspiration i harmoni med landskapet.
Bashir Hajo kommer ursprungligen från Syrien och kom till Sverige i början av nittotalet. Med sig i bagaget hade Bashir en examen från arkitekturinstitutet i Moskva, studier i franska från Damaskus och ett genuint intresse för träarkitektur och gamla byggnader. Sedan dess har Bashir arbetat hårt för att få ägna sitt liv åt det han brinner för, arkitektur. Under en påbyggnadskurs vid kungliga konsthögskolan på Skeppsholmen valde Bashir inriktningen ”Hälsingegårdar” och tillsammans med sina kurskamrater reste han runt i Hälsingland för att studera arkitekturen på plats. Resultatet blev boken ”Hälsingegårdar i fem socknar”, som Bashir även utformade omslaget till.

Sitt företag, Arcbash, startade Bashir 2009. Innan dess arbetade han i ett flertal kommunala stadsplaneringsprojekt, bland annat i Norrköping, Sandviken och Bollnäs. När spårvagnstrafiken i Norrköping firade 100 år utformade Bashir de elektroniska skyltarna vid varje station och han var en av dem som stod bakom Bollnästorget Brotorgets utformning under nittiotalet. Bland projekten idag blandas gammalt och nytt, både för privat och offentlig miljö. Det finns alltid en tanke bakom Bashirs verk och han använder sig gärna av sin historie- och kulturkunskap i sitt arbete. I utformningen av entrén i Nyhamreskolan i Bollnäs tog Bashir fasta på skolans vision om att skolan gör barnen flygfärdiga genom att visualisera en fågel som kommer från ägget och flyger mot himlen. Arcbash har även kunskap om att ta fram program, detaljplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och bygglov med bland annat färgsättning och utformning. Arkitektur är viktigt, framhåller Bashir, förutom att det har en framträdande roll i hans eget liv.
-Mitt jobb är mitt liv. Arkitektur är den miljö vi människor vistas i. Därför är det viktigt.

Arcbash

Bransch:
Arkitekt

Telefon: 073-772 40 10


Email:
bashir.hajo@bollnas.se

Hemsida:
www.arcbash.se

Adress:
Arcbash
Box 314
82124 Bollnäs

| 13 SENASTE FÖRETAGEN